Stålvarefabrikken Skandinavien laver affalds-og linnedskakte i såvel varmforzinket stål som i rustfri stål.

Vi laver skakte med udformning og dimension som ønsket af kunden og vejleder med valg af materiale, lågestørrelse, evt. elektriske styringer samt krav om brand og lyd.

Vi laver opmåling på pladsen og efterfølgende tegning med forslag til udformning.

Herefter fremstiller vi skakte og alle øvrige arbejder således at skakte er færdig til aflevering.

Vi har erfaring med almindelige affaldsskakte til etageejendomme, skakte til plejehjem, skakte til hospitaler.

Derudover har vi som standardprodukt en skakt som er brandprøvet.

Ønsker du tilbud

Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere som vi gerne henviser til.